Ako skrátiť remienok na drevených hodinkách?

Jednotlivé drevené dieliky remienka sú spojené kovovými tyčkami. Ku skracovanie použite priložený nástroj - demontážnu ihlu vo svorke. Demontážnu ihlu vyskrutkujte vo svorke tak, aby ste mohli do nej vložiť remienok.

U niektorých hodiniek ukážu šípky na vnútornej strane, akým smerom tyčinku vyskrutkovať von. Demontážna ihla smeruje do otvoru, ktorý je na strane základne šípky. Teda šípka smeruje rovnakým smerom ako hrot demontážnej ihly. Ak na hodinkách nie sú vykreslené šípky platí pravidlo, že tyčinku nad 12 hodín sa vytláča von sprava doľava. Závlačka pod 6 hodín sa vyberie zľava doprava.

U svorky krúživým pohybom doprava (rovnako ako skrutkovačom) hrot demontážnej ihly postupne vytlačí spojovaciu kovovú tyčku. Tento krok zopakujte ešte raz, aby ste mohli oddeliť druhú časť dielika. Vysunutie by malo prebehnúť bez použitie sily.

Pri spájaní skráteného remienka kovovú tyčinku vkladáte späť do drevenej drážky (otvoru), z ktorej bola finálne vybratá. Inak povedané, ako by ste pustili film pospiatky. Pri vkladaní tyčinky zachovajte pôvodné smerovanie - tyčinku neotáčajte. Ako pomocný nástroj môžete opäť použiť svorku.

Drevené hodinky, rovnako ako tie klasické kovové hodinky, vám vedia skrátiť aj v každom hodinárstve.

Hodinky s chronografom

Popis ciferníku hodiniek

Hlavné veľký ciferník meria hodiny, minúty, sekundy a dátum. Súčasťou chronografu sú ešte 3 malé doplnkové ciferníky:

  • Pre modely Duppau Nejma, Duppau Linnea a Duppau Lauri: Ľavý malý ciferník meria minúty. Pravý malý ciferník meria jednotlivé hodiny. Spodný malý ciferník meria sekundy.
  • Pre ostatné modely: Vrchný malý ciferník funguje ako stopky s presnosťou 1/10 s. Prostredný malý ciferník meria celkový počet minút u stopiek. Spodný malý ciferník meria sekundy u stopiek.

Nastavenie a meranie času

  • nastavenie času: Vysuňte prostredný gombík (korunku) o dve úrovne. Otáčaním doprava nastavte požadovaný čas.
  • nastavenia dátumu: Vysuňte prostredný gombík (korunku) o jednu úroveň. Otáčaním doprava nastavte požadovaný dátum. Druhý variant je posunúť gombík (korunku) o dve úrovne a pretáčať doprava hodinové a minútové ručičky, kým nastavíte požadované dátum.

Funkcia stopiek

  • vrchný gombík: stlačením spúšťate / prestanete stopky
  • spodný gombík: stlačením resetujete, vraciate stopky do bodu nula (na štart)